Aurora Lund Solberg

auroralsolberg@gmail.com

Utdannelse        
2013 - 2017    Master i kunst, Kunst og designhøgskolen i Bergen/ KMD    
2014 - 2015    Praktisk-pedagogisk utdanning, Kunst og designhøgskolen i Bergen     
2010 - 2013    Bachelor i samtidskunst, Kunstakademiet i Trondheim                    
2008 - 2010   Kunstfaglig utdanning, Einar Granum Kunstfagskole                
        
Separatutstillinger      

2018   Fukt / 湿度 / Moist, Nobel Bopel
2018 Fukt / 湿度 / Moist, Itoshima International Art Festival 2018,
Itoshima Arts Farm, Japan
2018    Nebuloser og irriteringer, Galleri Blunk, Trondheim    
2016    Materia Prima, Galleri Fisk, Bergen    
2013    Mikrokosmos, Galleri KIT, Trondheim    
2011    Utstilling, Antikvariatet, Trondheim    
        
Gruppeutstillinger      

2019 (kommende) Bevegelse, Bømlo Kunstlag m/Kristine Marie Aasvang og
Regine Stensæth Josefsen
2019   Vestlandsutstillingen
2017    triage (masterutstillingen), Bergen Kunsthall, Bergen    
2016    Rift, Bergen Kjøtt    
2014    Bachelorutstillingen, Galleri KIT    
2011    Collageinstallasjon (m/ Kristine Marie Aasvang og Amalia Fonfara)     
             Trondheim Open    
2010    Podium Live, Podium, Oslo    
        
Andre oppdrag        
2017    Illustrasjon i magasinet Hauste  
2019 Albumcover: Louien - None of my words 
        
Medlemsskap        
NBK, UKS, BKFH, LNM, Kunstgarasjen    
        
Kunstnerresidens     
2019    Obrestad fyr, Hå kommune, Rogaland fylkeskommune
2018    Studio Kura, Itoshima, Japan    
2016    Obrestad fyr, Hå kommune, Rogaland fylkeskommune    
        
Stipend      

2019 Utstillingsstøtte for kunstnere i etablering, Kulturrådet
2019 Prosjektstøtte/fraktstøtte, Norske Kunstforeninger
2019 Prosjekttilskot, Hordaland Fylkeskommune
2018   the Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation  
2017   Bergen Kommunes etableringsstipend    
2016   BKH kunststudentstipend    
2013   Stipend basert på gjennomført kunstutdanning    
        
Arbeidserfaring  

2018-             Ettermiddagsvakt, Biblioteket for humaniora, UBB
2017 -             Sekretær 27% fast stilling, Bibliotek for kunst og design,UBB    
2015 - 2016    Studentassistent, KHiB biblioteket, Bergen    
2012 - 2013    Studentassistent, Universitetsbiblioteket, NTNU       
2012 - 2013    Maleriassistent, Maleriavdelingen KIT, NTNU    
2010 - 2012    Styremedlem i Galleri Blunk, Trondheim